امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی رامونا هم یار
حبوبات

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت گوشت 93%
قیمت گوشت 88%
واردات نهاده های دامی 84%