امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی رامونا هم یار
دانه کتان

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت 93%
قیمت 95%
واردات نهاده های دامی 91%