امتیاز محصول :
5/5

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی رامونا هم یار
ذرت دامی

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت ذرت دامی​ 93%
قیمت ذرت دامی​ 88%
واردات نهاده های دامی 84%