امتیاز محصول :
5/5
دانه ذرت یکی از انواع دانه ‏های غلات است که به واسطه فراوانی نشاسته در آن ارزش غذایی نسبتا زیادی دارد و از این رو در جیره خوراکی دام و طیور و آبزیان به عنوان ماده اولیه انرژی‏زا به مقدار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد . ذرت علاوه بر نشاسته دارای مواد مغذی دیگری مانند مواد پروتئینی , چربی , ویتامین و املاح نیز می‏باشد .
 

دانه ذرت از گیاه Zea. Mäis از خانواده غلات (Graminea) بوده و دارای ارقام مختلفی است که مهمترین آنها به شرح زیر می‏باشد :
1 – ذرت دندان اسبی (Zea. Mäis indentata) که Dent Corn نیز نامیده می‏شود .
2 – ذرت آردی ( نرم ) (Zea. Mäis amylacia) که Flour Corn نیز نامیده می‏شود .
3 – ذرت مومی (Zea. Mäis Ceratina) که رقمی از ذرت دندان اسبی است و Waxy corn نیز نامیده می‏شود .
4 – ذرت خشن (Zea. Mäis indurata) که Flint Corn نیز نامیده می‏شود .
5- ذرت شیرین (Zea. Mäis Sacchrata) که Sweet Corn نیز نامیده می‏شود .
6 – ذرت آجیلی (Zea. Mäis Everata) که Pop Corn نیز نامیده می‏شود .

 

1 – دانه ‏های انواع دیگر ذرت :
دانه ‏های انواع یا ارقام دیگر ذرت به دانه هایی گفته می‏شود که از لحاظ نوع و رقم غیر از ذرت مورد نظر باشد .
2 – دانه ‏های سایر غلات :

به دانه هایی از قبیل گندم , جو , یولاف ( جودوسر )، ارزن , چاودار , برنج , ذرت خوشه‏ای و غیره گفته می‏شود . 

ویژگیها
 1 – ویژگیهای فیزیکی :
1 – 1 – رنگ :
دانه ذرت بر حسب گونه 1 و ارقام 2 مختلف بوده و دارای رنگ‏های زرد , سفید , قرمز و بنفش می‏باشد که دانه زرد آن مصرف بیشتری داشته و سرشار از کارتنوئید 3 و گزانتوفیل‏ها 4 است که پیش ساز ویتامین A بوده و رنگ زرد مطلوبی را در پوست طیور و زرده تخم مرغ بوجود می‏آورد .
1 – 2 – بو :
دانه ذرت باید دارای بوی طبیعی مخصوص به خود باشد .
1 – 3 – وزن حجمی :
اندازه دانه ذرت بستگی به گونه و رقم آن دارد ولی به طور کلی وزن حجمی بر حسب درجه نباید از 60 کیلو گرم در هکتولیتر کمتر باشد .
1 – 4 – دانه‏ های سالم ( درسته) :
دانه ذرت باید درسته باشد به طوری که میزان دانه‏ های شکسته در نمونه از حد مندرج در جدول درجه بندی تجاوز نکند .
1 – 5 – خلوص :
در یک محموله ذرت دانه‏ ها باید حتی الامکان از یک رقم باشد به طوری که میزان دانه‏های سایر انواع دیگر غلات , بذر علف‏های هرز , مواد خارجی و دانه‏های آفت زده بیش از حد مجاز مندرج در بندهای 6 و 7 این استاندارد نباشد . میزان مجاز مانده سموم در مواد غذایی حد مجاز باقیمانده سموم نباید از حدی که آفات و بیماری‏های گیاهی تعیین می‏کند , بیشتر باشد .

دانه ذرت بر اساس درصد رطوبت , مواد خارجی , شکستگی , ارقام دیگر ذرت , صدمات ناشی از حرارت و درصد سایر غلات و حداکثر دانه گیاهان سمی و وزن حجمی به دو درجه تقسیم می‏شود.

 

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی رامونا هم یار
ذرت دامی

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت ذرت دامی​ 93%
قیمت ذرت دامی​ 88%
واردات نهاده های دامی 84%