امتیاز محصول :
5/5
کلزا (Brassica napus)، یکی از گیاهان دانه‌روغنی مهم در مناطق معتدله و دارای طیف نسبتاً وسیعی از سازگاری اقلیمی است.

کلزا یاهمان Brasicaceae گیاهی ازخانواده شب بو میباشد. این گیاه دگرگشن است و ازمهمترین گیاهان دانه روغنی بحساب می آید.

کلزا گیاهی است که رقم های زیادی دارد. این رقم ها (گونه ها) خاصیت متفاوتی را دارا هستند.

به گونه ای که در مناطق سرد ، گرم و معتدل امکان کشت کلزا وجود دارد.

مقاومت به شوری کلزا از گندم بیشتر و از جو کمتر است.

 
دانه کلزا
دانه کلزا دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین و ۱۲ تا ۲۰ درصد پوست است. رقم اصلاح شده کلزا، که امروزه کانولا خوانده می‌شود، از مقدار کمتری اروسیک اسید و ﮔﻠﻮﻛﻮﺯﻳﻨﻮﻻﺕ برخوردار است و به علت محتوای کمتر مواد ضد تغذیه‌ای، برای مصرف انسان و تک معده‌ای‌ها نسبت به رقم غیر اصلاح شده یا همان کلزا، مناسب‌تر است.
 
روغن کلزا
روغن کلزا به علت اینکه دارای اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول است از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار می‌باشد. بین ارقام روغن کلزا و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می‌شود. برخی از انواع کلزا که در گروه کانولا قرار دارند دارای کمتر از ۳۰ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله بوده و روغن دانه آنها دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع و حدود ۲ درصد یا کمتر اسید اروسیک می باشند و روغن آنها به صورت خوراکی مصرف می‌شود.
به علت میزان روغن موجود در دانه های گیاه کلزا، این گیاه برای سده های پی در پی کشت می‌شود. محل رویش این گیاه در ابتدا در کرانه ی شرقی دریای مدیترانه بوده است گرچه استفاده از آن سابقه‌ای بسیار طولانی دارد. شواهدی موجود است که این گیاه و روغن آن، در ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در هند استفاده می‌شده است. در اروپای میانه این گیاه از قرن چهاردهم کشت می‌شود. از قرن هفدهم میلادی تا کنون، این گیاه در مقیاس های بزرگ در اروپا کشت می‌شود.

کلزا گیاهی است که رقم های زیادی دارد. این رقم ها (گونه ها) خاصیت متفاوتی را دارا هستند.

به گونه ای که در مناطق سرد ، گرم و معتدل امکان کشت کلزا وجود دارد.

مقاومت به شوری کلزا از گندم بیشتر و از جو کمتر است.

اکنون کلزا تنها گیاهی است که در تناوب با گندم و جو می‌تواند بعنوان محصول پائیزه کشت شودچون نقش بسیار مؤثری در کنترل آفات خاک­زی مانند زابروس ایفا میکند.

این گیاه معمولادر تناوب بامحصولات کشاورزی چون غلات کشت میشود ،چراکه درکنترل بیماری ها، آفات وعلفهای هرزمزارع مؤثرمی باشد. 

دانه های کلزا بسیار ارزشمند بوده و پس از استحصال روغن از آنها ، کنجاله موجود خوراک دام میشود.

این کنجاله ها سرشار از پروتئین میباشند.

 

واردات و صادرات نهاده های دامی و گیاهی رامونا هم یار
دانه کلزا

کیفیت و قیمت محصول
کیفیت دانه کلزا 93%
قیمت دانه کلزا 88%
واردات نهاده های دامی 84%